ANA KOSTEN

1. Kratek življenjepis

V Kočevje sem se leta 1961 preselila iz Novega mesta, kjer sem bila zaposlena pri Gradbenem podjetju "Pionir" Novo mesto. Tu sem si skupaj z možem Marjanom ustvarila dom in družino. 8 let sem službovala  na Občini Kočevje in opravljala delo vodje pisarne predsednika in tajnika. Kasneje sem polnih 23 let delala v  prevozniškem podjetju "Avto-Kočevje".  V splošnem sektorju sem opravljala delo kadrovnika, zadnjih 14 let pa kot vodja tega sektorja (sekretar podjetja). Ob delu sem končala Višjo upravno šolo v Ljubljani in si pridobila naziv Višji upravni delavec. V času službovanja sem bila tudi družbeno aktivna v sistemu pred osamosvojitvijo Slovenije.

Po upokojitvi sem  registrirala d.o.o. - računovodski servis in z dvema zaposlenima izvajala knjigovodsko, računovodska in pravna dela za posamezne samostojne podjetnike in družbe z omejeno odgovornostjo.  Zaradi hude in težke bolezni, ki je januarja 2001 prizadela mojega moža, sem s to dejavnostjo prenehala. Kljub vsem težavam sem se leta 2004 vključila v delo pri Društvu upokojencev Kočevje, kjer sem 4 leta skrbela za društveno dejavnost in nato 8 let kot predsednica tega društva.

Leta 2014 sem kandidirala  na listi "Dr. Vladimirja Prebiliča" in bila izvoljena v občinski svet Občine Kočevje. Z veseljem in z vso odgovornostjo sem sodelovala v delu tega sveta. Zadovoljna in ponosna sem, da sem s svojim glasom pripomogla k vzponu in razvoju naše občine.

2. Zakaj ste se odločili za kandidaturo?

Društvo upokojencev Kočevje je vzpostavilo pristen in dober odnos s sedanjih županom, ki je razumel upokojence in jim namenjal  tudi svojo pozornost. S pristopom k Listi Moja Kočevska sem spoznala, da lahko v občinskem svetu dokaj dobro zastopam generacijo v tretjem življenjskem obdobju. Ideje in prizadevanja župana dr. Vladimirja Prebiliča so dobra rešitev za številne težave v Občini Kočevje, zato sem se odločila sprejeti kandidaturo. Ob ponovni kandidaturi se zavezujem, da bom vedno delovala v dobro občank in občanov.

3. Na katerem področju se nameravate najbolj angažirati?

22 letno delo in izkušnje v gospodarstvu mi omogočajo razumeti probleme s tega področja, zato bom tu  aktivno delovala;

    - zastopala bom upokojence in starejšo generacijo pri urejanju njihovih problemov;

    - delovanju številnih društev v Občini Kočevje bo potrebno nameniti potrebno pozornost,  kjer bom lahko

      uporabila svoje izkušnje.