BOŠTJAN CIMPRIČ

1. Kratek življenjepis

Rodil sem se 21. marca 1970 v Ljubljani. Šolanje sem začel na osnovni šoli Zbora odposlancev v Kočevski Reki in Kočevju. Po končani osnovni šoli sem se vpisal v Kadetsko šolo za miličnike in jo leta 1988 uspešno zaključil. Svojo poklicno pot sem preživel v policiji. Opravljal sem naloge policista, lokalnega kriminalista in od leta 2010 naloge kriminalističnega inšpektorja. Bil sem pripadnik Posebne policijske enote in udeleženec v osamosvojitveni vojni za Slovenijo.

Leta 2010 sem kandidiral na lokalnih volitvah. Izvoljen sem bil za predsednika sveta krajevne skupnosti Kočevska Reka. Naloge predsednika sveta krajevne skupnosti Kočevska Reka sem opravljal dva mandata. Slednji se mi zaključuje v letu 2018. Pri delu v svetu krajevne skupnosti sem podrobno spoznal delo v javni upravi in s tem pridobil veliko novih izkušenj. Lahko pripišem zaslugo tako sebi kot ostalim članom sveta krajevne skupnosti Kočevska Reka, da smo v kraju, kjer so bili ljudje prepuščeni nemilosti in se pričeli zapirati vase, ponovno le-te združili in jim dali ponovno vnemo po boljši prihodnosti, ki je pomembna za vsakega posameznika kot za celotno skupnost in kraj. Vse to nam je uspelo tudi s pomočjo občinske uprave in trenutnega župana. 

Leta 2014 sem se vpisal na Fakulteto za evropske in državne študije v Kranju na magisterij – smer javna uprava. Trenutno sem v fazi zaključka pisanja magistrske naloge. Po naravi sem športnik. Svoj prosti čas namenjam rekreaciji, predvsem igram z žogo. V zadnjem obdobju se posvečam tudi pohodništvu.

2. Zakaj ste se odločili za kandidaturo?

Od ustanovitve društva Moja kočevska, sem tudi njen član. Na podlagi izkušenj, ki sem jih v dveh mandatih pri delu v svetu krajevne skupnosti pridobil, sem ugotovil, da lahko sodelujem le z ljudmi, ki imajo jasno vizijo, vizijo, ki je pomembna za posameznega človeka kot za celotno lokalno skupnost. To so člani Moje kočevske in zato sem se odločil, da kandidiram na listi Moja Kočevska, saj s svojimi izkušnjami in delom lahko pripomorem k nadaljnjemu razvoju mesta Kočevje kot tudi podeželja.