dr. IGOR MIHELIČ

1. Kratek življenjepis

Diplomiral sem leta 1998 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, kjer sem se še istega leta zaposlil kot asistent na področju kemijskega inženirstva. Na fakulteti sem sodeloval v različnih projektnih skupinah na področju razvoja in raziskav v povezavi z gospodarstvom, kjer sem opravljal tudi funkcijo vodenja posameznih projektov. Leta 2002 sem doktoriral z disertacijo »Modeliranje polimerizacije, adsorpcije in hidrodinamike GMA-EDMA monolitnih nosilcev«.

Od leta 2002 do leta 2006 sem bil zaposlen v podjetju MELAMIN d.d. Kočevje kot vodja razvojnih projektov. Od leta 2006 pa v podjetju MELAMIN d.d. Kočevje opravljam funkcijo vodje razvojnega oddelka z več kot 25 zaposlenimi ter funkcijo skrbnika za tehnologije in investicije.

2. Zakaj ste se odločili za kandidaturo?

Kandidiram zato, ker verjamem da je lahko Kočevsko še uspešnejše v kolikor nadaljujemo po začrtani poti MK

3. Na katerem področju se nameravate najbolj angažirati?

Na področju gospodarstva in razvojnih projektov občine Kočevje.