PETER PIRC

1. Kratek življenjepis

Rodil sem se v Brežicah, kjer sem obiskoval tudi osnovno šolo. Po končani elektrotehnični srednji šoli v Krškem sem nadaljeval šolanje na pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer matematika in tehnika, in leta 2000 študij uspešno končal. Med srednješolskim in univerzitetnim izobraževanja sem ob koncih tedna in med počitnicami priložnostno delal prek študentskega servisa in se tako naučil ceniti vrednoto, ki se ji pravi delo. Leta 1999 sem se prvič redno zaposlil kot profesor matematike, in sicer na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Ljubljani. Leto zatem sem opravil strokovni izpit.
Leta 2002 me je ljubezen pripeljala na Kočevsko, se 2004 poročil in tako tudi uradno postal Kočevec. Istega leta sem sprejel tudi delovno mesto učitelja matematike na OŠ Zbora odposlancev Kočevje. S poučevanjem v različnih izobraževalnih programih sem si pridobil bogate delovne izkušnje. Od leta 2003 občasno poučujem odrasle na SŠGT Ljubljana. Na Ljudski univerzi v Kočevju sem aktiven od leta 2004. Na začetku sem vodil razna izobraževanja računalništva za podjetja in občane, v zadnjem času pa se bolj posvečam vodenju različnih projektov. Leta 2009 sem pridobil naziv svetovalec in na OŠ Zbora odposlancev Kočevje sprejel tudi delovno mesto pomočnika ravnatelja. Leta 2010 sem se vpisal v Šolo za ravnatelje in ga v letu 2011 končal, ter opravil ravnateljski izpit.

Leta 2012 sem prevzel ravnateljevanje na OŠ Zbora odposlancev z jasnimi cilji, da izboljšam veliko stvari tako na področju gospodarjenja s šolo, delovanjem same šole na zunaj in znotraj. Dela je ogromno, a uspehi so že močno vidni. Cenim vsako delo, se tega nikoli ne branim in mi je vsako tudi izziv, le teh pa me ni strah. Sem oče dveh hčera, kar nedvomno štejem za največji dosežek v življenju. Dom in družina sta zame neprecenljivi in neprimerljivi vrednoti. Svoj prosti čas namenjam najprej družini, ter absolutno športu. Na prvem mestu sta tenis in kolesarjenje.

Življenje jemljem kot vrednoto in dar, zato ga poskušam živeti odgovorno in hvaležno vsak dan.

2. Zakaj ste se odločili za kandidaturo?

Moram priznati, da me je v prvem mandatu, ki smo ga peljali med 2010 in 2014 večkrat prijelo, da bi vse pustil, da se ne bi ukvarjal z ljudmi, ki ne razumejo oz. nočejo razumeti in do onemoglosti peljejo svojo zgodbo, čeprav je dokazano neresnična, postavljena na lažnih osnovah. Človeka kot sem, take stvari močno utrujajo, jemljejo energijo, katero bi nemara lahko porabil drugje… Pa vendar sem in smo si v ekipi večkrat postavili vprašanje – kaj in komu bom najbolj ugodil z odstopom? Odgovor je bil na dlani in jasen, koristil bi ravno tem ljudem, ki bi lahko na ta način še toliko lažje trosili svoje nebuloze.

Obdobje štirih let, ki pa je za nami v mandatu 2014 – 2018 pa dokazuje, da je takrat, ko se lahko pogovarjamo in sodelujemo vsi, rezultat izjemen… Kočevje je na poti razvoja, ki ga ni še pred leti upal naglas povedati največji optimist… Vse slabo iz prvega mandata, se je več kot povrnilo z dobrim… Cilji pred nami so še visoki in jih je še veliko, predvsem pa je gotovo, da so gotovo uresničljivi, saj ekipa ZNA In ravno dejstvo, da se MOJA KOČEVSKA ne obremenjuje s politiko in jo sestavljamo ljudje, ki nismo člani strank, je zame odločilnega pomena, da bom na tej poti še v tem mandatu. Politične igrice so nam prinesle tako na občinski, kot tudi državni ravni, veliko slabega. Sam izhajam iz krščanske družine in živim po krščanskih vrednotah in se nameravam vedno odločati po svojem prepričanju, s popolnoma čisto vestjo in nikoli na podlagi nekih malverzacij.

3. Na katerem področju se nameravate najbolj angažirati?

Glede na to, da vodim šolo, je zagotovo moje najmočnejše področje vzgoja, skrb za mlade, pomoč staršem pri vzgoji in šport. Kot v teh štirih letih bom bil najbolj aktiven na družbenem področju in na področju problematike Romov, saj obe področji kar dobro poznam. Romi so del nas, so ljudje kot vsi mi, imajo svoje pravice, nedvomno in najprej pa imajo seveda popolnoma enake dolžnosti, tako kot jih imamo vsi ostali. Na tem je potrebno absolutno vztrajati in biti nepopustljiv, seveda pa je na tem področju še veliko dela, ki pa se seveda ne more kot uspešno pokazati čez noč, temveč zahteva svoj čas.