PETRA DIVJAK

1. Kratek življenjepis

V Kočevju živim že od rojstva, tu sem obiskovala osnovno šolo in gimnazijo. Po končani gimnaziji sem opravljala pripravništvo na Upravni enoti Kočevje, kjer sem od leta 1996 redno zaposlena. Delo opravljam na Oddelku za upravne notranje zadeve kot višja svetovalka I. Ob delu sem leta 2002 uspešno zaključila študij na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, študijski program Organizacija in management, smer Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih procesov. V času srednje šole sem ob vikendih priložnostno delala, tako da sem že zgodaj osvojila delovne vrednote, katere so mi privzgojili starši. Delo mi ni tuje, letos teče že mojih 22 let delovne dobe. V svojem delu uživam, večletno delo s strankami, dobro sodelovanje s sodelavci ter sodelovanje v raznih komisijah moje delo potrjujejo in dopolnjujejo. In ker se je potrebno ves čas izobraževati, sem se v lanskem letu vpisala na podiplomski študij na Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani, Univerze v Mariboru, kjer izredno opravljam magistrski študijski program Varstvoslovje.

V domačem Kočevju sva si z možem ustvarila družino in dom. Imava dva sinova, na katera sva neizmerno ponosna.

2. Zakaj ste se odločili za kandidaturo?

Kočevje je naše mesto, tu je moj dom in dom moje družine. Želim, da tako tudi ostane. Sem večletna članica društva Moja Kočevska in spremljam delo društva. Tako so mi poznani rezultati vloženega dela in truda članov društva. Ti rezultati so vidni in dobri za vse prebivajoče v našem Kočevju. V delo društva Moja Kočevska verjamem in zaupam in sem prepričana, da je možno še veliko narediti. Vsekakor sem k temu pripravljena prispevati svoj del po svojih prepričanjih in svojem znanju ter za dobro Kočevja in vseh nas.

 

3. Na katerem področju se nameravate najbolj angažirati?

Težko rečem, da samo na enem. Vsekakor pa si želim, da je naše mesto varno za vse nas in naše prihodnje rodove. Spremljam in podpiram tudi vse športne aktivnosti in razvoj športa, predvsem pri mladih. Sodelovala bom povsod, kjer bo potrebno.