TINA KOTNIK

1. Kratek življenjepis

Po končani Gimnaziji v Kočevju sem študij zaključila na Biotehniški fakulteti, Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire z diplomo o stoletnem razvoju gozdov Roškega pogorja. Po študiju poklicno pot nadaljujem na Zavodu za gozdove Slovenije, na Območni enoti Kočevje, na oddelku načrtovanja razvoja gozdov. V času šolanja sem bila aktivna športnica in dolgoletna članica odbojkarske reprezentance Slovenije. Skozi šport sem se naučila trdega dela in discipline, ki sem ju kasneje prenesla v svoje poslovno okolje.

Ljubezen do narave in gozda sem vpela v moje vsakdanje delo. Delo na področju razvoja gozda in obnovljivih naravnih virov dopolnjujem z ekološkimi projekti, urejanjem okolja ter skrbjo za okolje in prostor. Uspešno izvedeni projekti so številne čistilne akcije »Očistimo Kočevsko od 2005-2018«, ustanovitev in delovanje civilne iniciative »Uredimo in polepšajmo naše Kočevje« s katero smo želeli opozoriti, da se da premikati stvari z majhnimi koraki na bolje. Koordiniranje prvega večjega naravovarstvenega projekta na Kočevskem – projekt LIFE Kočevsko v zadnjih štirih letih me pri mojem delu še nadgrajuje. V svojem delu uživam, saj se zavedam, da tako usmerjanje razvoja gozdov kot aktivno izvajanje naravovarstvenih ukrepov za vrste, v gozdovih, pomembno zaznamujejo prostor in krajino v kateri živimo.

2. Zakaj ste se odločili za kandidaturo?

Ker je mesto Kočevje moj dom in dom moje družine. Ker želim tvorno in aktivno sodelovati pri razvoju naše občine. Naše skupne prihodnosti.

3. Na katerem področju se nameravate najbolj angažirati?

Področje okoljevarstva, razvoja gozdov in gozdarstva, gospodarjenje s prostorom ter trajnostni razvoj.

Zeleno bogastvo, ki ga Kočevska ima, lahko s preudarnim, korektnim in trajnostno naravnanim ravnanjem ljudi omogoča dostojnejše življenje. Gozd, les in narava so naš kapital, Kočevsko kot največje Natura 2000 območje pa je izhodišče za razvoj zelenega turizma, pridelave zdrave hrane in razvoja drugih zelenih delovnih mest. Razvoj pa s seboj prinaša tudi pritiske na naravo in prostor; človek je pri tem pogosto nepremišljen, zmaguje kapital. Pred nami je tako tudi izziv trajnostnega ter vzdržnega upravljanja tako s prostorom kot naravo na kateri Kočevje gradi svojo zgodbo. Kočevje in Kočevci s trdno postavljenimi »zelenimi normami«, vztrajnostjo za dosego le teh ter vloženim trudom lahko postanemo vzgled drugim. To je naša dolžnost!